Pedicurepraktijk Waterland      

Uw voeten verdienen ook uw aandacht

 

Procerrt

KRP

Het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is een systeem dat is ontwikkeld door ProCERT om de kwaliteit van pedicures te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

De markt in de zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het Kwaliteit Register voor Pedicures (KRP) worden de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. Het KRP helpt deze pedicures landelijk te registeren.

Zorgverzekeraars zullen het KRP gebruiken voor het verstrekken van vergoedingen.
Met de introductie van het KRP verdwijnt de verplichting om als pedicure via examinering iedere 5 jaar het certificaat DV en RV te verlengen. Voor pedicures die na 1 juli 2008 hun certificaat nog moeten verlengen met een examen, komt een overgangsregeling.

ProCERT heeft het registratiesysteem zodanig ontwikkeld dat het beroep van pedicure transparant en de kwaliteit van beroep en beroepsuitoefening geborgd worden. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.

De kwaliteitsnormen berusten op vier pijlers:
Vakbekwaamheid; deze is geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma.
Hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep volgens de Code van de Voetverzorger/ het voetverzorgingsbedrijf.
Beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen DV/RV.
Bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied.
Het kwaliteitsregister en dus ook de toelatingsvoorwaarden zijn op bovengenoemde pijlers gebaseerd.
 
Wat zijn de voordelen van bedrijfscertificering?
Certificering en zichtbare keurmerken zijn een compact, visueel kwaliteitsoordeel over een product of dienst, afkomstig van een betrouwbare bron.

ProCERT spant zich niet alleen in om zoveel mogelijk pedicures te helpen bij certificering. ProCERT werkt ook aan brede bekendheid daarvan, dus worden (potentiële) cliënten, zorginstellingen en ziektekostenverzekeraars geattendeerd op certificering.

Een voordeel van bedrijfscertificering is dat bedrijven hiermee erkenning krijgen voor hun vak en de branche. Certificering geeft aan dat zij continu bezig zijn hun kennis te vergroten en aandacht hebben voor kwaliteitsverhogende activiteiten, zoals de beroepscode en/of gedragscode.

Navigatie
 Home
 Diabetische voet
 Reumatische voet
 Eelt/Likdoorns
 Schimmel
 KRP
 Contact
 Tarieven
 Site Map
Testimonial

Provoet_logo

Procert_logo

 

logo

Ingeschreven KvK 37145356

AGB-Code Zorg     96-006896

AGB-Code Praktijk 96-(0)57011

Procert KRP           8333

Provoet                305937